ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 งานกิจการสภา
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  21 ก.พ. 2566    เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจำปี ๒๕๖๖ 7
  21 ก.พ. 2566    ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยวสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ 11
  31 ม.ค. 2566    เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ 6
  30 ม.ค. 2566    ประกาศสภา (ทต.ทรายขาว) เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ 4
  20 ธ.ค. 2565    ประกาศสภา (ทต.ทรายขาว) เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๕ 12
  20 ธ.ค. 2565    ประกาศสภา (ทต.ทรายขาว) เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๕ 10
  14 ธ.ค. 2565    เรื่อง เลื่อนนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๖๕ 51
  2 ธ.ค. 2565    เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๖๕ 37
  2 ธ.ค. 2565    ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยวสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๖๕ 40
  30 พ.ย. 2565    ประกาศสภา (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๖๕ 40

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 744543 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน