ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
งานบริหารงานบุคคล
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 เม.ย. 2566    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 11
  19 เม.ย. 2565    สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 51
  5 เม.ย. 2565    สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) 44
  24 พ.ค. 2564    เรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เนื่องจากการเลี้ยงไก่ไข่ไม่เคยทำความสะอาดดูแลสถานที่เลี้ยงไก่ไข่ 47
  1 เม.ย. 2564    รายงานจำนวนผู้ร้องเรียนการทุจริตรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 44
  1 ต.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 43
  1 มิ.ย. 2563    รายงานจำนวนผู้ร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 45
  1 พ.ค. 2563    รายงานจำนวนผู้ร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 44
  3 เม.ย. 2563    รายงานจำนวนผู้ร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 44
  1 เม.ย. 2563    รายงานจำนวนผู้ร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 46

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 760748 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน